Nederlands | Français
Nieuwsbrief April 2010
Pijn, gewrichten en rugpijn

Pijn betekent niet automatisch ontsteking.
Pijn wordt omschreven als “een zintuiglijke en emotionele onaangename ervaring, gepaard met aanwezige of potentiële weefselschade of beschreven in termen van een dergelijke schade”.
Men moet het onderscheid maken tussen acute pijn, symptoom van een letsel en chronische pijn, een ziekte op zich.

Men heeft het over chronische pijn na een evolutieduur van 3 tot 6 maanden.

Hoe verschijnt pijn?

Vanuit de plaats van een letsel vertrekt een zenuwbericht dat vervoerd wordt langs de perifere zenuwen tot in de hersenen waar het wordt omgezet in pijn. Het wordt langs de hele weg gemoduleerd door verschillende systemen die de intensiteit ervan kunnen vergroten of verkleinen.
U begrijpt al dat pijn ook zonder ontsteking kan voorkomen. Dat is het geval bij artrose terwijl bij een artritis het gewricht pijnlijk wordt door de aanwezige ontsteking (vandaar de “itis” achteraan).

Pijncontrole

Het lichaam beschikt over verschillende manieren om pijn te regelen zoals het afscheiden van pijnremmende stoffen. Dat zijn de natuurlijke morfines, endomorfines of endorfines genaamd. Zij remmen de pijn.

Nut van pijn

Ook al is pijn soms ondraaglijk, hij brengt altijd een boodschap over. In principe heeft pijn een nuttige alarmfunctie. Hij alarmeert u en nodigt u uit om iets te doen aan een situatie die gevaarlijk is voor uw fysieke integriteit.

Waarom heeft men pijn?

De onderliggende mechanismen van pijn begrijpen, het pad van de pijnboodschappen nagaan, de verschillende types pijngewaarwordingen onderscheiden en de oorsprong identificeren, dat is de uitdagingen die de onderzoekers al enkele decennia lang met opmerkelijk succes proberen aan te gaan. Ze hebben daarbij maar één doel:  helpen om pijn beter te verlichten, het gebruik van de beschikbare geneesmiddelen optimaliseren en nieuwe behandelingen en pijnstillende moleculen op punt stellen.

De verschillende types pijn

Om de behandeling van uw pijn te optimaliseren, is het onontbeerlijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende types pijn en hun oorsprong te begrijpen. Uw behandeling zal aanzienlijk verschillen naargelang het type pijn in kwestie.
De vooruitgang van de neurofysiologie maakt het vandaag mogelijk om drie grote pijncategorieën te bepalen: pijn door een overmatige nociceptie, neurogene pijn en psychogene pijn.

Pijn door overmatige nociceptie

Pijn door « overmatige nociceptie » is veruit de meest frequente.  Deze is het gevolg van letsels aan de perifere weefsels die een overmatige pijninflux veroorzaken, overgebracht door een intact zenuwstelsel. Dit is de gebruikelijke pijn van brandwonden, trauma’s, de gevolgen van een operatie en een groot aantal ziektes. Deze veroorzaken zowel acute pijn (hevige kiespijn, myocardinfarct, darmocclusie, nierkoliek, 1/2 ) als chronische pijn (reuma, rugpijn, kanker, 1/2 ).

Neurogene pijn

Neurogene pijn is te wijten aan de letsels van het zenuwstelsel, op perifeer niveau (ten gevolge van een amputatie, het doorsnijden van een zenuw, zona, een diabetische of alcoholische neuropathie, 1/2 ) of centraal niveau (na een beenmergtrauma, een herseninfarct, 1/2 ).  Deze pijn kan spontaan optreden, dus zonder enige stimulus. Ze is dan permanent (jeuk, brandwonde, prikkelingen, verbrijzeling, 1/2 ) of paroxystisch (pijnscheuten, steken, vuistslag, 1/2 ). Ze kan ook het gevolg zijn van een stimulus die normaal niet pijnlijk is, zoals een luchtstroom of wrijving of een weinig pijnlijke stimulus die overdreven wordt aangevoeld. In alle gevallen gaat het om zeer invaliderende pijn die soms, vooral bij chronische pijn, gepaard gaat met ongerustheid en een depressieve achtergrond.

Psychogene pijn

Psychogene pijn omvat alle pijn die men niet in de twee voorgaande categorieën kan onderbrengen.  Het is pijn zonder zichtbaar letsel, ondanks een diepere medische studie. De essentiële dimensie lijkt te liggen in het psychische met tussenkomst van psychologische fenomenen die de pijngewaarwording versterken.

Kankerpijn

Onder alle pijntypes bekleden de kankerpijnen een eigen plaats :  Ze kunnen tezelfdertijd een nociceptieve, neurogene en psychogene component hebben – we kennen immers het belang van psychologische, familiale en sociale factoren in kankeraandoeningen.

Reacties

Plaats een reactie

Archives
Waarom heeft men pijn ?
De intieme pijnmechanismen begrijpen, de ontwikkeling van de pijnboodschap overtrekken, de verschillende gevoelens van pijn onderscheiden en hun oorsprong herkennen, dat is de uitdaging die onderzoekers proberen te onthullen, met opmerkelijk succes sinds enkele tientallen jaren met als enige doel : pijn beter kunnen verlichten, het gebruik van de beschikbare medicijnen optimaliseren en nieuwe behandelingen en pijnstillende molecules op punt stellen.

Lees de nieuwsbrief
Beweging als behandeling van pijn


Lees de nieuwsbrief
Osteopathie


Lees de nieuwsbrief
Behandeling van pijn
De behandeling van pijn hangt af van de intensiteit en de oorsprong ervan. De definitieve behandeling is de behandeling van de oorzaak, wanneer dat mogelijk is.

Lees de nieuwsbrief
Rugpijn
Rugpijn of lumbalgie is pijn die zich bevindt onderaan de rug. In meer dan 90% van de gevallen is de oorsprong onbekend (gewone lumbalgie): er is geen afwijking op de radiografieën of tijdens het biologisch onderzoek die de pijn verklaart. Indien er wel een anomalie is, staat deze niet in verband met de pathologie. Het veelvoud van symptomen maakt het moeilijk om over “rugpijn” te spreken, het meervoud is correcter. Rugpijn bestaat immers uit: ochtendstijfheid, diffuse pijn, duidelijke pijn, lumbago, gevoel van instabiliteit … Deze diverse vormen zijn niet altijd representatief voor de ernst van het letsel dat aan de pijn ten gronde ligt.

Lees de nieuwsbrief
Pijn, gewrichten en rugpijn
Pijn betekent niet automatisch ontsteking. Pijn wordt omschreven als “een zintuiglijke en emotionele onaangename ervaring, gepaard met aanwezige of potentiële weefselschade of beschreven in termen van een dergelijke schade”. Men moet het onderscheid maken tussen acute pijn, symptoom van een letsel en chronische pijn, een ziekte op zich. Men heeft het over chronische pijn na een evolutieduur van 3 tot 6 maanden.

Lees de nieuwsbrief
Bureaustoel en rug
Sommigen spreken van de “ziekte van de eeuw”: rugpijn komt voor bij niet minder dan 80 % van de bevolking. Acht mensen op tien lijden er dus aan minstens een keer in hun leven.

Lees de nieuwsbrief
Rugpijn, de kwaal van de eeuw
Iedereen heeft al wel eens rugpijn gehad. Sommigen mensen geraken er moeilijk vanaf. Andere moeten er mee leren leven. Het zou dus een goede zaak als we rugpijn zouden kunnen voorkomen in plaats van er van te moeten genezen. Maar hoe? Door bijzondere aandacht te schenken aan dagelijkse handelingen.

Lees de nieuwsbrief
Al lid?  Login

Archieven

Vind hier de verschenen nieuwsbrieven van Gezondheid en Preventie

Apotheken

Vind apotheken in uw buurt en bezichtig hun contactgegevens
2010 – Gezondheid en Preventie - Kersbeeklaan 306 Brussel 1180 - T. +32(2)534.40.88 - F. +32(2)534.56.07 . CONTACT